Wat betekent startups voor doven en slechthorenden?

Sinds 2010 is er een nieuwe tijdperk aangebroken, na het onterechte angst van Y2K en het knappen van internetbubbel is het tijd van vertrouwen in internetbedrijven teruggekomen. Wat we nu allemaal zien ontwikkelen was in het tijdperk voor 2010 nauwelijks te voorstellen.

Ik praat niet over Facebook, Google, Twitter, Youtube, want ze vallen onder categorie van social media. Het internet is een groot geheel en neemt steeds een groter deel van onze levensvoorwaarde in. Naast het inademen van zuurstof, het recht om naar wc te gaan, elke dag slapen, komt er ook recht om vrijelijk door het internet te mogen surfen.

Een goed voorbeeld van deze internetvrijheid is dat deze vrijheid al verankerd is in het maatschappij, en niet alleen in Nederland. Zo verbood India het initiatief van Facebook om Indiers van gratis internet te voorzien, namelijk http://www.internet.org. Alleen is het geen internet zoals we kennen, want alles liep via servers van Facebook.

Kortom, dat mag je geen internet meer noemen maar Intranet. Het Indiaanse overheid vindt dat duidelijk een inbreuk tegen -het nog onbeschreven- mensrecht en verbood het initiatief tot het met reglementen komt dat internetvrijheid moet garanderen en alle websites onbelemmerd bezocht moeten worden zonder tussenkomst van Facebook. Wikipepdia

En dat brengt mij bij het punt, omdat ik Doof ben en redelijk bekend ben met verhoogde drempels om aan het werk te komen in Nederland. Hetgeen betekent dat ik gemiddeld gezien meer moeite moet doen om aan werk te komen dan de rest van maatschappij. Sinds kort heb ik bij een van startups gesolliciteerd, wat er daarna gebeurde kan ik niet veel over zeggen maar wel:

Bij eerste mailcontact gaf ik aan dat ik Doof ben. Het reactie dat ik ontving was dat omdat ik doof ben, geen telefoons van restaurants/klanten aan kan nemen, mocht dit nodig zijn. Dit heeft te maken dat het systeem zo is opgezet dat telefonisch contact noodzakelijk is voor snelle interactie en bijbestellingen. Wat ik logisch vind.

Wat betekent dat voor mij? Ik kan niet aangenomen worden. Teleurgesteld was ik en stuurde gelijk reactie daarop dat het systeem best zo aangepast kan worden dat ook Doven/slechthorenden met het bedrijf mee kunnen draaien. Want ook die doelgroep verdient gelijke kansen om aan het werk te komen, de startups kunnen daar mooi een steentje (hoe klein of groot ook) aan bijdragen. Dergelijk voorbeeld geven is gelijk gratis reclame in vorm van goodwill en kan het startup daar veel van profiteren.

Ik had het niet verwacht, na mijn mail mag ik alsnog op het gesprek komen en kijken we wat er mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan. Hiermee hoop ik ook voor Doven en slechthorenden kansen op het arbeidsmarkt te creëren.

Dit geval doet mij ook denken aan Uber, waarbij je via het app eenvoudig taxi kan bestellen. Voorzien van Google Maps kan je auto-icoontje aan zien komen inclusief kenteken en foto van chauffeur. Maar als je dringend contact met hem op wil nemen dan ben je beperkt tot telefooncontact. Hoewel je wel kan SMSen.

uber-logologo+iambnb 14751740783_3b25905d9e_b

Al is dat een hele terugval op ouderwetse communicatieprotocol van ruim 25 jaar oud…en breek mijn bek niet open over TT888 waarvan er nog steeds geen modern alternatief beschikbaar is. (Lees je mee, Youtube/Google?)

Chatmogeljkheid inbouwen kan betrekkelijk eenvoudig zijn, afhankelijk hoe je het systeem hebt opgezet. Hoewel het systeem bij het bedrijf waar ik had gesolliciteerd had zo ontwikkeld was dat ze niet eraan hadden gedacht om ook met doelgroep bestaande uit Doven en Slechthorenden rekening te houden.

Als je door mijn twee beschreven punten bij elkaar samenvoegt, 1) het internetvrijheid en 2) het vrijheid om op alle mogelijke manieren met elkaar te interacteren; is het voor alle deelnemende startups opeens enorm ingewikkeld  om het vrijheid zoveel mogelijk te garanderen zonder inbreuk te maken op het -nog in te voeren – VN Verdrag in Nederland.

Ook wij, Doven en slechthorenden, kunnen onze steentje op stapel van steentjes door startups bijdragen door met onze voorstellen/ideeën/adviezen te komen. Men luistert graag naar ons, vooral als het om nieuwe visies gaat.

En dat gaat niet alleen voor ons op maar ook voor andere groepen die net zoveel recht als wij hebben op gelijke behandeling van mensrechten, ook met internet.